C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

straz_miejska_2019

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim

zaprasza na bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy w plenerze.

26 lutego 2019