C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Projekt: "Zwiększanie kompetencji na rynku pracy" - II edycja

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zapraszają na bezpłatne wykłady:

 

 

 1. 24.04.2018 w godzinach 1200 – 1500

Metody poszukiwania pracy – Jak odpowiednio przygotować się do powrotu na rynek pracy.

 • Określenie kompetencji i predyspozycji zawodowych;

 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;

 • Plan poszukiwania pracy.

 

 

 1. 15.05.2018 w godzinach 1200 – 1500

Rozmowa kwalifikacyjna – Jak uniknąć błędów i nawiązać rozmowę z pracodawcą.

 • Analiza rynku pracy;

 • Formy zatrudnienia;

 • Sztuka mówienia i prezentacji;

 • Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 1. 19.06.2018 w godzinach 1200 – 1500

Działalność gospodarcza – podstawowe aspekty związane z jej założeniem i prowadzeniem.

 • Źródła finansowania działalności;

 • Przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele i rodzaje;

 • Wybrane formy organizacyjno – prawne;

 • Początek czyli pieczątka i rachunek bankowy;

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 • Wybrane formy opodatkowania działalności.

 

 

 

 

Projekt przeprowadzany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

http://pup.blonie.ibip.pl/public/Ilość miejsc ograniczona.

 

Obowiązują zapisy:

cisprzyparku@gmail.com lub 22 292 61 61

 

03 stycznia 2018