C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

staramy się, aby daty aktywności były ciągle aktualne

jeżeli chcesz współtworzyć inicjatywę - prosimy aby konkretne terminy potwierdzić bezpośrednio (mail/tel)

GÓRA

 

 Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

jest otwarte w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK        12:00 - 20:00 

WTOREK                   9:00 - 20:00
ŚRODA                      9:00 - 20:00
CZWARTEK               9:00 - 20:00
PIĄTEK                      9:00 - 20:00

 

czas na Twoją inicjatywę!