C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Staramy się, aby daty aktywności były ciągle aktualne.

Jeżeli chcesz współtworzyć inicjatywę - prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Czas na Twoją inicjatywę!

 

Bilet Metropolitalny

(tzw. Warszawska Karta Miejska)

jest wydawany:

 

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK

14:00 - 17:00

ŚRODA 14:00 - 19:00

 

Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

jest otwarte w następujących godzinach:

 

 

PONIEDZIAŁEK        12:00 - 20:00 

WTOREK                   9:00 - 20:00
ŚRODA                      9:00 - 20:00
CZWARTEK               9:00 - 20:00
PIĄTEK                      9:00 - 20:00

 

 

W dniu 20.09.19 r. (piątek) CIS "Przy Parku"

będzie czynny w godz. 9:00-17:00.

 

GÓRA