C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Staramy się, aby daty aktywności były ciągle aktualne.

Jeżeli chcesz współtworzyć inicjatywę - prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

GÓRA

 

 Od 1. października 2018 r.

Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

jest otwarte w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK        12:00 - 20:00 

WTOREK                   9:00 - 20:00
ŚRODA                      9:00 - 20:00
CZWARTEK               9:00 - 20:00
PIĄTEK                      9:00 - 20:00

 

Czas na Twoją inicjatywę!

 

 

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

jest czynne w godzinach:

 

 

Do 30.09.18

poniedziałek - piątek     12:00 – 20:00