Liderzy projektu to ci, którzy nie boją się wyzwania jakim jest działanie "od pomysłu do realizacji".

 

Nie musisz  być dyplomowanym instruktorem ani urodzonym przywódcą żeby być liderem projektu.

 

Wystarczy abyś umiał zarazić swoją pasją innych, a nad sposobami popracujemy razem.

 

Liderzy projektu to najbliżsi współpracownicy CIS "Przy Parku," którzy są z nami na każdym etapie realizacji swojego pomysłu.

 

Po prostu przyjdź i porozmawiajmy o Twoim pomyśle - właśnie tak zostaje się liderem projektu!

 

 

jak zostać liderem projektu ? 

 C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

# Lider przejmuję współodpowiedzialność za przebieg realizacji projektu oraz zobowiązuję się do respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad dotyczących zorganizowanego spotkania na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku.”
 

# Na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych:
1. obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem 
2. obowiązuje zakaz używania narkotyków/substancji zmieniających świadomość i przebywania pod ich wpływem 
3. obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych 
5. obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów 
6. obowiązuje zakaz agresji fizycznej i psychicznej 
7. znajduje się  system monitoringu wizyjnego

 

# Lider zobowiązuje się do należytego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzeń CIS powierzonych mi podczas realizacji projektu.
# W przypadku nieprzestrzegania w/w postanowień pracownik CIS ma prawo przerwać realizację projektu i poprosić jego uczestników o opuszczenie pomieszczeń Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku.”

# W przypadku uszkodzenia wyposażenia CIS podczas realizacji lider jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu pracownika CIS.

GÓRA?

Zasady współpracy z Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

 

 


Relacje z ostatnich wydarzeń odbywających w CIS "Przy Parku" można znaleźć na stronie: