# Liderzy projektu to ci, którzy nie boją się wyzwania jakim jest działanie "od pomysłu do realizacji".

 

# Nie musisz  być dyplomowanym instruktorem ani urodzonym przywódcą żeby być liderem projektu.

 

# Wystarczy abyś umiał zarazić swoją pasją innych, a nad sposobami popracujemy razem.

 

# Liderzy projektu to najbliżsi współpracownicy CIS "Przy Parku," którzy są z nami na każdym etapie realizacji swojego pomysłu.

 

# Po prostu przyjdź i porozmawiajmy o Twoim pomyśle - właśnie tak zostaje się liderem projektu!

 

 

Jak zostać liderem projektu ? 

 C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

# Lider przejmuję współodpowiedzialność za przebieg realizacji projektu oraz zobowiązuję się do respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad dotyczących zorganizowanego spotkania na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku.”
 

# Na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych:
1. obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem 
2. obowiązuje zakaz używania narkotyków/substancji zmieniających świadomość i przebywania pod ich wpływem 
3. obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych 
5. obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów 
6. obowiązuje zakaz agresji fizycznej i psychicznej 
7. znajduje się  system monitoringu wizyjnego

 

# Lider zobowiązuje się do należytego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzeń CIS powierzonych mi podczas realizacji projektu.
# W przypadku nieprzestrzegania w/w postanowień pracownik CIS ma prawo przerwać realizację projektu i poprosić jego uczestników o opuszczenie pomieszczeń Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku.”

# W przypadku uszkodzenia wyposażenia CIS podczas realizacji lider jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu pracownika CIS.

GÓRA

Zasady współpracy z Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

 

 


Relacje z ostatnich wydarzeń odbywających w CIS "Przy Parku" można znaleźć na stronie: